Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a vymezují obchodní vztah, podmínky, práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu Kutěkoule.cz (dále jen prodávající) a nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.kutekoule.cz (dále jen e-shop).

Prodávajícím je Irma Němcová, Petrovice 129, 679 02 Rájec – Jestřebí, Česká republika, IČ: 68629567, DIČ: CZ6862220002. Kupující je zákazník e-shopu. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva

Naplnění platnosti kupní smlouvy vzniká tím, že kupující řádně vyplní veškeré předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři a potvrdí objednávku v rámci e-shopu. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu, která je uvedena kupujícím. Poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu. Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se již výrobek nedodává či nevyrábí. V případě, že prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží a pokud došlo k tomu, že kupující již část nebo celou částku kupní ceny zaplatil, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu na jeho účet – k uzavření kupní smlouvy tím nedojde. Lhůta závisí na způsobu vrácení.

Kupní cena

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou konečné (tzn. jsou zobrazovány včetně případných daní a poplatků). K zobrazeným cenám se připočítá částka za dodání zboží. Balné je zahrnuto v ceně výrobku, neúčtuje se zvlášť. Způsob platby kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě.

Možnosti platby

  • Dobírkou při dodání zboží – kupující uhradí cenu v hotovosti či kartou při převzetí zásilky k rukám přepravce. Podmínkou předání zboží je úhrada kupní ceny.
  • Bankovním převodem předem – zboží je odesláno po připsání peněz na účet provozovatele internetového obchodu Kutěkoule. Číslo účtu prodávající oznámí kupujícímu e-mailem poté, co kupující odešle objednávku.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Způsoby doručení

Zboží je dodáváno:

  • Prostřednictvím zásilkové společnosti GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, Czech Republic)
  • Prostřednictvím České pošty (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Czech Republic)

Aktuální ceník je k dispozici zde. Tuto cenu za přepravu je kupující povinen zaplatit současně s úhradou kupní ceny zboží.

Dodací lhůta, čas a místo doručení

Obvyklá dodací lhůta naskladněného zboží je jeden týden od připsání platby na účet společnosti. V případě objednávky zboží, které není skladem, ale je vyráběno na objednávku, se dodací lhůta prodlužuje na tři až čtyři týdny. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží ve stanovené lhůtě, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající nabízí kupujícímu možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží objednané zboží.

Zrušit objednávku před expedicí může kupující kdykoli a to buď telefonicky nebo e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu prodávajícího.

Rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů kupující oznámí písemně na e-mail prodávajícího formou žádosti o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány převodem na účet zákazníka či zaslány poštovní poukázkou nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Bude-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, uplatní prodávající nárok na náhradu a započte jej na vrácenou částku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka nejpozději do 14 pracovních dnů převedena zpět na jeho účet.

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 – 1925, §2099-2117 a §2161-2174 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí nemá zboží vady. Pokud tomu tak není, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nové věci, pokud je to v možnostech prodávajícího, přiměřenou slevu, či odstoupení od smlouvy. Prodávající nemá povinnost požadavku kupujícího vyhovět, pokud vadu kupující sám způsobil nebo pokud před převzetím o vadě zboží věděl. Kupující je povinen oznámit vadu bez odkladu poté, co ji při včasné prohlídce zjistí. Po dodání zboží neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího. Dále neodpovídá za vady zboží, pokud kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Reklamaci oznamte telefonem či e-mailem uvedeným v kontaktech na webových stránkách prodávajícího. Prodávající musí vystavit kupujícímu potvrzení přijetí reklamace do 1-2 pracovních dnů. Na veškeré výrobky se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne převzetí. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, dále na případy poškození výrobků nadměrným přetížením, nebo nesprávným používáním. Kupující je povinen si výrobek po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady. V případě poškozeného obalu při doručení zásilky, může zásilku kupující odmítnout.

Kupující je povinen poskytnout veškeré informace nutné k řešení reklamace a to zejména: jméno, příjmení, adresu, datum reklamace, důvod reklamace, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím.

Bezpečnost a ochrana osobních dat

Kupující souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo vědět, jaké údaje jsou o něm evidovány, může tyto údaje měnit, či písemně vyjádřit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím osobám, které zajišťují přepravu a dodání zásilky a to v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění doručení zboží.

Ostatní ustanovení

Provozovatel internetového obchodu Kutěkoule se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. V okamžiku uzavření kupní smlouvy stvrzuje kupující prodávajícímu, že přijímá ustanovení obchodních podmínek včetně ceny za objednané zboží (dle potvrzené objednávky).

Nejsme plátci DPH.